Dolžnost in odgovornost

Oddaja

15. DOLŽNOST IN ODGOVORNOST

Dolžnost je nekaj, kar je človeku naloženo od zunaj. Dolžnost je torej zunanja. Komunist mora upoštevati določila statuta ZKS in ZKJ ter stališča, zapisana v programu ZKJ in v drugih demokratičn osprejetih dokumentih. Izpolnjevati mora naloge, ki mu jih naloži bodisi osnovna organizaicja bodisi neko vodstvo. Če človek ne opravi tega, kar bi moral storiti, bržčas lahko pričakuje določeno sankcijo – kazen, negativno kritiko ipd.

Seveda je dolžnost pomembna etična kategorija. V heteronomnih etikah (v katerih je človek podrejen zunanjemu moralnemu zakonu) je dolžnost tako ali drugače koncipirana kot poslušnost oziroma upoštevanje neke zunanje nravne [popravek] avtoritete; pri avtonomnih etikah (po katerih je človek sam svoj moralni zakonodajalec in sodnik) se dolžnost izraža v odnosu do nomosa (zakona), katerega nosilka je sama oseba.

Odgovornost je v svojem bistvu osebno prostovoljno ravnanje. Človeku je torej naložena notranje. Biti »odgovoren«, piše Erich Fromm, pomeni biti zmožen in pripravljen odgovarjati. Človek odgovarja predvsem za tisto, do česar občuti simpatijo, za kar je resnično, globlje zainteresiran.

Odgovornost je v osnovi individualna. Odgovarja ali ne odgovarjam jaz. Če je odgovornost razdeljena na dva, je že mogoče izmikanje ali vsaj razpravljanje o tem, kaj je (ali ni) storil prvi in kaj drugi. Če je za neko zadevo odgovornih več oseb, postaja odgovornost že povsem anonimna. Porazdeljena odgovornost je odpravljena odgovornost. Odgovornost čutim ali ne čutim, sprejemam ali ne sprejemam jaz sam. Tudi če govorimo o t. i. kolektivni odgovornosti, jo kaže razumeti samo tako – vsak zase nosi vso težo odgovornosti. Kolektivne odgovornosti nikakor ne sme razkrojiti anonimnost. V ZK je potrebno vztrajati pri neokrnjeni, celostni individualni odgovornosti. Iz teh naj izhaja vsakršna kolektivna odgovornost; individualne odgovornosti so gradivo, kamni za stavbo vsakršne kolektivne odgovornosti – v gospodarstvu, politiki, kulturi …

Individualno in kolektivno neodgovorni ljudje, tisti, ki kar naprej delajo napake in zamujajo priložnost za priložnostjo, so morda le napačno družbeno angažirani. Pogosto premalo upoštevamo, da je odgovoren le tisti, ki je hkrati tudi sposoben; človek, ki strokovno ali intelektualno ni kos neki nalogi, je potencialno neodgovoren ... Komunisti si moramo v vseh okoljih prizadevati, da omogočimo prodor najsposobnejših, najbolj poštenih, najbolj kritičnih, najbolj samostojnih kadrov na delovna mesta, ki so najvažnejša za jutrišnji dan naše družbe ... Sposobnost, poštenost, kritičnost, samostojnost so neogibne podmene odgovornosti.

Če se neodgovornost kakorkoli pomembneje izrazi v družbeno-ekonomskem dogajanju, sproži različne resne posledice, še posebej pa zmanjšanje gospodarske stabilnosti. Vsak izrazitejši pojav neodgovornosti v družbi prispeva k občutju negotovosti.

Neodgovornost in neizpolnjevanje dolžnosti sta takšna družbenonravna defekta, proti katerima se morajo komunisti odločno in sistematično bojevati v vseh okoljih, najbolj pa v svoji organizaicji, vsepovsod v neposredni proizvodnji in v samoupravni strukturi. Stihija ogroža revolucionarni proces in njegove dosežke.

Pa še to: Ko sprejemajo organizaicje nove člane, ne smejo pozabiti opozoriti na ti dve moralni razsežnosti, ki jima je tudi Tito pripisoval tolikšen pomen. Morda pa si je novi rod komunistov bolj kot (do)sedanji pripravljen najresneje naložiti vsakršno odgovornst in odločno izpolniti svoje dolžnosti.

 

LITERATURA:

V. Sruk, Nazorska vprašanja, ZO, 1980, str. 96-97

 

* * *

 

 

Duhovna misel dneva je rubrika, v kateri bomo vsak ponedeljek in petek opoldne od 3. maja do 7. oktobra v obliki radijskega podlistka predvajali košček političnega priročnika Komunistovo dejanje in misel dostopen in pregleden, a nikakor površen učbenik za vsakodnevno politično delovanje.

Knjigo je leta 1981 izdala politična šola Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Napisal jo je pokojni Vladimir Sruk, humanist in družboslovec ter zaslužni profesor Univerze v Mariboru.

Priročnik Komunistovo dejanje in misel je dokument časa, ko je slovenski narod živel v drugačnem sistemu z drugačnimi izobraževalnimi institucijami in vsebinami. Odtlej se je naš politično-ekonomski položaj v svetu drastično spremenil, znanje predhodnih generacij pa nam je nedostopno in zakrito.

Čeprav smo iztrgani iz lastne zgodovine, so priročniki, kot je Komunistovo dejanje in misel, tudi danes lahko vodilo naprednim posameznikom, ki morajo v svojem delovanju in mišljenju zasledovati najvišje vrednote človečnosti in kolektivnosti.

facebook twitter rss

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Prikaži Komentarje

Komentiraj

Stara, arhivska, spletna stran.
randomness