Sodobne uprizoritvene umetnosti v Sloveniji ter hendikepiranost umetnic in gledalk
 / 13. 5. 2024
Kategorizacija in potenciali spletnih uprizoritvenih umetnosti
 / 12. 2. 2024
O interaktivnih postopkih role-playing iger
 / 8. 1. 2024
Na presečišču videoiger in performansa
 / 11. 12. 2023
Fragmentaren pregled zgodovine sodobnega plesa in lociranje kvira znotraj nje
 / 13. 11. 2023
O neprofesionalnem kadru v polju sodobnih uprizoritvenih umetnosti
 / 9. 10. 2023
Včasih so stene, včasih ne.
 / 10. 7. 2023
O mehkih pritiskih in pritajeni homofobiji v slovenskem gledališkem prostoru.
 / 12. 6. 2023
O zametkih in evoluciji drega kot žanra
 / 8. 5. 2023
Kako konstruirati vdor realnega v svet fikcije in kako se opredeliti do njega?
 / 10. 4. 2023
Ekologija v uprizoritvenih umetnostih, 2. del
 / 13. 3. 2023
Ekologija v uprizoritvenih umetnostih, 1. del
 / 13. 2. 2023
Infrastruktura, potencial in poimenovanje »malih umetnosti«
 / 9. 1. 2023
Refleksija medkoronskih adaptacij gledališč 2/2
 / 12. 12. 2022
Refleksija medkoronskih adaptacij gledališč ½
 / 14. 11. 2022
O pričakovanju nove gledališke sezone in mehanizmih, ki jo oblikujejo
 / 10. 10. 2022
O nevidenih dinamikah kolektivnega dela v uprizoritvenih umetnostih
 / 11. 7. 2022
O različnih aspektih gledališke publike
 / 13. 6. 2022
O vlogi promocije in oglaševanja
 / 14. 3. 2022
O vlogi producentskega dela
 / 14. 2. 2022
O nevidenem delu izza odra
 / 10. 1. 2022
O nevidenem delu izza odra
 / 13. 12. 2021
O nevidenem delu izza kostumografije
 / 15. 11. 2021
O nevidnem soustvarjanju
 / 11. 10. 2021
O relaciji medijev in uprizoritvenih umetnosti
 / 14. 6. 2021
O iskanju avtonomnosti znotraj uprizoritvene umetnosti
 / 10. 5. 2021
O razmerju med gledališčem in psihičnim zdravjem
 / 12. 4. 2021
O poziciji žensk v uprizoritvenih umetnostih
 / 8. 3. 2021
O prezentaciji, reprezentaciji, eksotizaciji
 / 8. 2. 2021
O času in gledaliških časovnostih
 / 14. 12. 2020
Subscribe to